Tag: Gordon

Results

  • Hrabia Gordon

    Zarządza miasteczkiem Collinwood, który ma w herbie Wieże z dwoma kłosami zboża przecinającymi się na środku. Niegdyś wielki wojownik. Obecnie właściciel ziemski. Wierny sojusznik królowej regentki [[:alusair-1 | Alusair]]. Ma syna frajera.