"Powrót"

• Powolne zwiedzanie „Zapadłej Cytadeli”, odnajdywanie pułapek.
⚔ – Walka ze szczurami i kościotrupami. Konfrontacja z wodnym demonem.
• Spotkanie z Meppo. Historia zaginionego smoka. Audiencja u koboldzie królowej Justry Ryl. Informacja o śmiałkach, którzy ruszyli w głąb twierdzy.

>> Zadanie: Odnalezienie i zwrócenie smoka w zamian za wolne przejście i drobne nagrody.
⚔ – Walka ze szczurami a dalej z samą ich gnijącą matką. (Odnalezienie ciała członka wyprawy syna Gordona). Walka z Kościotrupami w rodzinnej krypcie/kapliczce.
⚔ – Wejście do siedliska hobgoblinów i goblinów.
• Spotkanie z gnomim kapłanem Randlem Fonderalem VII, który opowiedział historię o potężnym Wampirzym Lordzie Argarze, który został przed wiekami przebity kołkiem zrobionym z drzewa Gultasa, który uwięził w nim jego duszę. (wygadał również, iż zabiera co roku jabłka z drzewa Gulltasa i sprzedaje je za słoną cenę).
⚔ – Dalsza penetracja i pacyfikacja zielonych istot. Walka w kaplicy (drop). Odnalezienie przejścia do niższej kondygnacji zamku.

Comments

baron_von_koch

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.