"Powrót"

„Naturalny sojusznik”

• Rozmowa z Hrabią i krasnoludzkim zarządcą grodu. (informacje o wiosce drwali na północy w stronę „Nawiedzonych Hal” i legendzie “Czarnej Skały”, starej krasnoludzkiej twierdzy).
• Spotkanie na trakcie wędrowca (Druida wyglądającego na Kapłana) Gethysana, który również zmierzał na północ.
• Wioska drwali: Spotkanie z Jaredem „przywódcą” osady. Ugadanie się z łowcą Hadrimem odnośnie znalezienia krasnoludzkiej twierdzy”, która wg. niego miała być bardziej strażnicą, punktem handlowym krasnoludów.
⚔ – Konfrontacja z orkami z plemienia “Czerwonych Strzał”, które było kiedyś częścią wielkiej orczej armii, która najechała Cormyr. (Informacja o pojawieniu się w Twierdzy „Białych Twarzy”, którzy przegnali orków tam bazujących.)
• Dojście stromą ścieżką pod wejście do krasnoludzkiej twierdzy.
• Walka z cienistymi istotami z innego wymiaru.
• Wejście do twierdzy.

Comments

baron_von_koch

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.