"Powrót"

• Tajemnicze przybycie nowej istoty, która ukazała się w miejscu rozpadającej się budowli. Okazała się nią kobieta o imieniu Valeria.
• Nowy towarzysz starając wyleczyć rannych bohaterów sprowadza na każdego z nich wizję, która ukazała im ułamek możliwej przyszłości:
• Dandê: Wizja jeźdźców z herbami Hrabiego Gordona, zmierzających w głąb wyrwy z ziemi. Widok kobiety przewiązanej do obumierającego drzewa, z którego wybija się blada ręka przebijająca pierś kobiety i chwytająca jej serce.
• Ratiloris: Wizja wioski atakowanej przez orków, błysk podziemnej twierdzy i ukrytego w niej zła.
• Renzo: Wizja wielkiego miasta [Tyrluk] atakowanego przez mroczne istoty, dźwięk dzwonów, miasto przystrojone na uroczystość wiosennego przesilenia.
⚔ – W drodze do Hrabiego konfrontacja z nieumarłymi, w tym z silnym uzbrojonym, gnijącym jeźdźcem. (Zdobycie potężnego nekromantycznego kamienia)
• Powrót do Collinwood. Rozmowa z Hrabią, który w wizji Dandê rozpoznaje swego syna i przyszłą synową, którzy udali się na zachód do “Czarnej Twierdzy”, zwanej też “Zapadłą Cytadelą” (zniszczoną przez smoka w czasie “Wojny Siedmiu Plag”).

>> Zadanie: Odnalezienie i przyprowadzenie do hrabiego jego syna wraz z narzeczoną.
• Rozdzielenie się z Ratilorisem, który zdecydował sprawdzić swoją wizję.
• 3 dniowa droga do zawalonej twierdzy.
⚔ – Walka z mrocznymi drzewcami. Wejście do wyrwy z ziemi.

Comments

baron_von_koch

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.